Mitä testejä voidaan tehdä

Tietoa verikokeista

Jos olet kilpirauhaslääkityksellä (Thyroxin, Liothyronin, Armour Thyroid tai Erfa Thyroid) muista että ennen laboratorionäytteiden ottoa sinun kannattaa olla ainakin 12 tuntia syömättä lääkitystäsi.

Kilpirauhasen laboratoriokokeet

S-TSH, tyreotropiini

Aivolisäkkeen tuottama hormoni, joka saa kilpirauhasen tuottamaan kilpirauhashormoneja. Liian korkea arvo antaa viitteitä vajaatoiminnasta ja liian pieni arvo liikatoiminnasta. T3-hormonia sisältävää lääkitystä käyttävällä henkilöllä tämä arvo voi painua mittaamattomiin ilman että olisi liikatoiminnalla. Tätä arvoa ei pitäisi missään nimessä käyttää yksistään diagnosoinnissa, koska tämä ei kerro kilpirauhashormonien tasosta vielä mitään konkreettista. Monesti lääkäri tuijottaa vain TSH-arvoa vaikka diagnostinen arvo tällä kokeella yksistään on olematon.

S-T4-V, vapaa seeriumin tyroksiini

Kilpirauhasen tuottama hormoni, jonka pitoisuus antaa jo paremman viitteen onko toiminta vajaalla vai liikatoiminnalla. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla tämä arvo olisi hyvä olla yläkolmanneksella laboratorioarvojen viite arvoista. Liian vähäinen arvo kertoo vajaatoiminnasta ja liian korkea liikatoiminnasta. Tämäkään testi ei yksistään kerro luotettavasti, onko elimistö vajaatoiminnalla vai liikatoiminnalla.

S-T3-V, vapaa seeriumin triojodityroniini

Tärkein ja aktiivisin kilpirauhashormoni. Kilpirauhanen itsessään tuottaa tätä hormonia vain vähän ja suurin osa hormonista muuntuu kudostasolla T4-hormonista -> T3-hormoniksi, mikä on aktiivisin kilpirauhashormoni elimistössä. Yhdessä T4- ja T3-hormonin mittauksilla saadaan jo luotettavampi kuva siitä onko elimistö vajaa- vai liikatoiminnalla. Jos lääkäri epäilee pelkän TSH-arvon perusteella liikatoimintaa, pitäisi T3V-hormoni aina mitata myös, sillä yksistään TSH ei kerro kilpirauhashormonien määrästä mitään. Diagnostinen arvo tällä on näistä testeistä suurin. Tämäkään arvo ei kerro pystyykö elimistö käyttämään T3-hormonia solutasolla oikein.

S-TPOAb, Tyreoideaperoksidaasi vasta-aineet

Otetaan kun epäillään autoimmuunitulehdusta kilpirauhasessa. Suurentuneet arvot kertovat tulehduksen tilasta. Seerumin tyreoideaperoksidaasi- (S-TPOAb, S-TyrPAb)ja tyreoglobuliinivasta-aineet (S-TyglAb) ovat tärkeimmät kroonisen autoimmuunityreoidiitin diagnostiikassa käytetyt vasta-ainetutkimukset, eli Hashimoton tai Gravesin-tauti diagnostiikassa. Tämä testi pitäisi aina ottaa kun epäillään vajaa- tai liikatoimintaa.

S-TyglAb, Tyreoglobuliini

Otetaan kun epäillään autoimmuunitulehdusta kilpirauhasessa. Suurentuneet arvot kertovat tulehduksen tilasta. Tyreoglobuliini on proteiini joka toimii kilpirauhashormonien, tyroksiinin ja trijodityroniinin, varastona ja lähtöaineena. Tyreoglobuliinia muodostuu 132 tyrosiinimolekyylistä ja noin 40-kertaisesta määrästä muita aminohappoja. Tyreoglobuliini on kilpirauhasen määrällisesti tärkein proteiini. Henkilöllä jolla epäillään Hashimoton tai Gravesin-tautia tavataan suurentuneita tyreoglobuliinin vasta-aineita verenkierrosta. Tämä testi pitäisi aina ottaa kun epäillään vajaa- tai liikatoimintaa.

S-T3r, käänteinen T3 seeriumista

Mitataan jos epäillään "muunto ongelmaa". Testiä ottaessa pitää ottaa myös S-T3-V jotta saadaan laskettua rT3 ja T3-hormonin suhde verenkierrossa.

Tätä testiä ei saa julkiselta puolelta. Jos T4V-hormoni on yläkantissa ja T3V-hormoni alakantissa, voidaan epäillä että T4-hormoni ei muunnu oikein T3-hormoniksi, vaan rT3-hormoniksi, tämän testin voi otattaa yksityseltä puolelta. rT3-hormoni jarruttaa elimistön toimintaa ja aiheuttaa monenlaista ongelmaa.

Muita kokeita mitä kannattaa otattaa

Varastorauta S-ferritiini, ferritiini seeriumista

Liian vähäinen varastorauta voi aiheuttaa jo itsestään samoja oireita mitä kilpirauhasen vajaatoiminta. Hyvä hemoglobiinitaso ei kerro onko elimistössä riittävästi varastorautaa. Varastorauta vaikuttaa moneen tapahtumaan kilpirauhashormonien toiminnassa. Muunmuassa T4-hormonin muuntoon T3-hormoniksi, mikä on aktiivisempi hormoni elimistössä mitä T4-hormoni. On myös havaittu että joillakin huono varastorauta aiheuttaa myös muuntoa rT3-hormoniksi, mikä jarruttaa elimistön toimintaa. Myöskin huonot varastoraudat vaikeuttavat T3-hormonin pääsyä soluun, mikä voi näkyä kohonneina T3V-pitoisuuksina verikokeissa, vaikka elimistö ei saa tarpeeksi T3 hormonia hyödynnettyä solutasolla. Huonot varastoraudat voivat myös olla osittain syynä huonoihin kortisoli arvoihin, mikä myös vaikeuttaa kilpirauhashormonien toimintaan elimistössä.

S-B12-Vit, B12 vitamiini

B12-vitamiini on tärkeä elimistön toiminalle. Liian vähäinen B12-vitamiini aiheuttaa myös paljon oireita.

B12-vitamiini vaikuttaa yleiseen vireystasoon ja on todettu että kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla on myös monesti B12-vitamiini puutostila (n.40% vajaatoimintaa sairastavista). Vaikka lääkitys olisi kilpirauhaseen kunnossa, kaikki oireet eivät välttämättä poistu jos B12-vitamiinia on liian vähän koska B12-vitamiinin puutos aiheuttaa vastaavia oireita.

S -Korsol, kortisoli

Kortisoli on myös monessa tärkeä hormoni. Liika kortisoli lamaa kilpirauhasen toimintaa laskien TSH pitoisuutta, mikä laskee vapaan T4-hormonin sekä T3-hormonin muodostumista elimistössä. Liika kortisoli lisää myös T4-hormonin muuntoa ei aktiiviseksi rT3-hormoniksi, mikä jarruttaa elimistöä entisestään. Jotta kilpirauhasen erittämät hormonit pääsevät soluun, kortisolia tarvitaan sopiva määrä elimistössä. Jos elimistössä on liian vähän kortisolia, ei T3-hormoni pääse solun sisälle, tällöin se ei myöskään pääse vaikuttamaan. Liian vähäistä kortsolin tuotantoa kutsutaan lisämunuaisen vajaatoiminnaksi, vaikka tämä ei varsinaisesti ole virallinen sairaus, toistaiseksi. Se että kortisolia on oikea määrä elimistössä, on todella tärkeää kilpirauhashormonien oikeanlaiselle toiminnalle. Eli jos kortisolia on liikaa tai liian vähän, vaikuttaa se vajaatoiminnan korjaamiseen radikaalisti. Kortisoli pitää olla kunnossa ensin, jotta vajaatoiminta pystytään korjaamaan.

Virtsan T3-kilpirauhashormoni

Tämä testi kertoo paremman kuvan siitä, pääseekö T3-hormoni solun sisälle vaikuttamaan ja luonnollisesti poistumaan aineenvaihdunnan mukana elimistöstä. Tätä testiä tehdään vain yksityisissä laboratorioissa. Jos kaikki muut arvot ovat kunnossa, voidaan tällä testillä tarkistaa pystyykö elimistö käyttämään T3-hormonia solutasolla.


Lähteet:

http://www.kilpirauhanen.com/tietopankki/kilpirauh...

http://www.kilpirauhanen.com/tietopankki/kilpirauh...

Varastorauta

http://www.stopthethyroidmadness.com/ferritin/

B12 vitamiini

http://www.stopthethyroidmadness.com/b12/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18655403

http://www.progressivehealth.com/b12-thyroid.htm

Kortisoli

http://www.stopthethyroidmadness.com/adrenal-info/